Børn og unge

Alle 16-17 årige får helt gratis tandpleje hos os...

Ifølge tandplejeloven skal landets kommuner tilbyde alle unge gratis forebyggende og behandlende tandpleje, indtil de fylder 18 år.

 

Det kan ske entent på en kommunal klinik eller hos den praktiserende tandlæge.

 

For de 16-17 årige betaler kommunen alle udgifter i forbindelse med behandlingen.

 

Der er ingen forskel i kvaliteten af den tandbehandling, som den kommunale klinik og privat praksis tilbyder. Begge gør det lige godt.

 

Men hvis dine børn går på en kommunal klinik, kan det være en fordel at skifte til privat praksis, mens de endnu bor hjemme, således at et regelmæssigt forhold til voksentandplejen indarbejdes med forældrenes hjælp.

 

Herved modvirkes fænomenet "drop out" - det at de unge på 18 år og derover udebliver fra behandlingen i voksentandplejen, fordi det nu er forbundet med egenbetaling, selvom sygesikringen overtager noget af betalingen.

 

Hvis du vil skifte til privat tandlægepraksis, skal du give den kommunale klinik besked herom, inden du skifter.

 

Kontakt os her, og få en blanket til overførselsproceduren.