Klinik og personale

Vi er klar til ud fra dine ønsker og behov at yde dig så god en behandling og service som muligt.

Du er altid velkommen til at få et uforpligtende behandlingstilbud.

 

Det er klinikkens politik at smertepatienter skal hjælpes samme dag, som der rettes henvendelse til klinikken.

Dette betyder, at der ind imellem kan opstå lidt ventetid for patienter med faste tider.

Vi håber på forståelse for dette, da det en anden gang måske er dig, der har brug for akut hjælp.

Vi prøver så vidt det er muligt, at orientere om evt. forsinkelse.

Hvis du bliver forhindret i at møde til en aftalt tid, forventer vi, at du melder afbud i så god tid som muligt.

Det giver os mulighed for at give tiden til en anden, som har brug for den.

 

Hvis du udebliver fra en aftalt tid uden afbud, har vi ifølge aftale mellem Tandlægeforeningen og Sygesikringen ret til at opkræve et udeblivelseshonorar.