Kirurgi

Kirurgiske indgreb i mundhulen kan f.eks. være fjernelse af ikke eller kun delvist frembrudte visdomstænder, rodspidsamputationer, fjernelse af cyster, paradentoseoperationer og indsættelse af implantater (kunstige tandrødder).

 

Vi udfører selv de fleste af disse operationer, og hvor vi skønner, at en operation er en specialistopgave, samarbejder vi med de bedste på området.